Zabezpieczamy
Twoje jutro

W trosce o nasze środowisko naturalne, Twoje zdrowie i życie, każdego dnia zmagamy się z zagrażającymi im zanieczyszczeniami powietrza i wód, składowiskami odpadów toksycznych oraz materiałów wybuchowych i ekstremalnie niebezpiecznych. Skutecznie wykrywamy i neutralizujemy wszelkie zagrożenia jakie możesz natrafić na swojej ścieżce.

ZABEZPIECZAMY TWOJE OTOCZENIE

Dzięki wysoce wyspecjalizowanym urządzeniom wykrywamy oraz usuwamy materiały wybuchowe i niebezpieczne pochodzenia wojskowego jak i cywilnego, zlokalizowane w warunkach lądowych, a także wodach wewnętrznych jak i na pełnym morzu. Oczyszczamy teren z wszystkiego, co mogłoby zagrażać Twojemu życiu i stwarzać jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Rekultywujemy teren, abyś mógł bezpiecznie spędzać czas z najbliższymi na obszarach dotąd niedostępnych.

ZABEZPIECZAMY TWOJĄ PRZESZŁOŚĆ

Posiadane przez nasz zespół doświadczenie umożliwia przeprowadzenie badań nieinwazyjnych i dokumentowanie praktycznie każdego stanowiska archeologicznego, począwszy od stanowisk neolitycznych przez piramidy Majów w dżunglach, aż po średniowieczne i nowożytne obiekty europejskie. Wszystko po to, aby odkryć, przybliżyć i lepiej zrozumieć dzieje ludzkości i historię konkretnych obiektów.

ZMIENIAMY MYŚLENIE LUDZI

Identyfikujemy zagrożenia, jakim podlega nasze środowisko i uświadamiamy, jak skutecznie je eliminować. Nasi specjaliści prowadzą szkolenia z zakresu zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii, dzięki którym dowiesz się, jak ograniczyć wpływ szkodliwych substancji na Twoje zdrowie oraz poznasz sposoby zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, które ponosi Twoje przedsiębiorstwo.

0
WYDOBYTYCH PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH
0 ha

OCZYSZCZONYCH AKWENÓW WODNYCH

0 ha

OCZYSZCZONEJ POWIERZCHNI LĄDOWEJ

Ponad 0
ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Aktualnie realizowane projekty:

  • Pustynia Błędowska – Nadzór saperski, przeprowadzanie badań magnetycznych
  • Borne Sulinowo – rozpoznanie i oczyszczanie saperskie terenu

Pracowaliśmy dla:

Gmina Klucze z siedzibą przy

ul. Partyzantów 1, 32 – 310 Klucze.

Umowa z dnia 04.11.2014 r. na kompleksowy nadzór saperski nad zadaniem pn. „ Czynna ochrona siedlisk napiaskowych (6120, 2330) poprzez usuwanie drzew i krzewów” w ramach projektu LIFE09NAT/PL/000259 „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (96120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej” finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego „Life+” oraz NFOŚiGW

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów z siedzibą w Świętoszowie.

Projekt z dnia 24.10.2014 r. pn. „ Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”

N.V. Besix S.A. z siedziba zarejestrowaną przy Avenue des Communautes, 100, 1200 Bruksela, Belgia, działająca poprzez N.V. BESIX S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ulicy Starościńska.

Kompleksowe wykonanie prac polegających na rozminowaniu terenu podczas trwania projektu        pn. „ Zaprojektowanie i budowa nowego nabrzeża z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk” na podstawie umowy z dnia 10.03.2015 r.

„Energopol – Szczecin” Spółka Akcyjna

Zadanie inwestycyjne z dnia 25.08.2014 r. pn. „ Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Ustka, Rowy”. Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej, projektowej i powykonawczej oraz przeszukanie saperskie i utylizacja niebezpiecznych obiektów ferromagnetycznych na obszarze lądowym i morskim .

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie,

ul. Mogilska 85, 30 – 901

Realizowanie prac polegających na sprawdzeniu i oczyszczeniu terenu z Przedmiotów  Wybuchowych i Niebezpiecznych (PWiN)  na  obszarze  374,7513 ha Pustyni Błędowskiej na podstawie umowy z dnia 06.08.2014 r.

BUDIMEX S.A.  z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Stawki 40

Zadania kontraktowe z dnia 11.03.2015 r. pn. „Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego. Zakres prac: Przeszukanie saperskie –  wodne oraz lądowe, wydobycie i utylizacja niewybuchów.

Zakład produkcyjny Philip Morris Polska S.A. w Krakowie

Przebadanie części wnętrza hali F2B z zastosowaniem metody georadarowej oraz jej otoczenia metodą geoelektryczną.

Poznaj nas lepiej

Z wykształcenia prawnik, z zawodu developer i saper. Obecnie, w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Uczestnik specjalistycznych studiów pedagogicznych Politechniki Krakowskiej. Pomysłodawca start-up’ów jak: Fabryka Biznesu, Akademia 18minus, Kancelaria SP3. Autor cytowany wielokrotnie przez Gazetę Prawną oraz trener i wykładowca z doświadczeniem ponad 20 tys. godzin zajęć. Obecnie Prezes Zarządu kilku spółek kapitałowych działających w branży developerskiej i saperskiej.

mgr Kamil Maj
mgr Kamil MajPrezes Zarządu
Specjalista ds. oceny ryzyka
Trener
mgr Łukasz Porzuczek
mgr Łukasz PorzuczekSpecjalista ds. wdrażania technologii geofizycznych

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowuje i wdraża nowoczesne technologie badawcze w pomiarach geofizycznych, usługach saperskich oraz nieinwazyjnych badaniach archeologicznych.

Z wykształcenia geodeta, z zamiłowania podróżniczka. Absolwentka Geodezji i Kartografii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Geoturystyki AGH. To właśnie podróże uświadomiły mi, jak ważne jest współistnienie człowieka ze środowiskiem i troska o zachowanie naturalnych ekosystemów. Teorię łączę z praktyką, szkoląc z zastosowania proekologicznych rozwiązań w prowadzeniu biznesu oraz tworzenia marki z uwzględnieniem podejścia ekologicznego. Jako inżynier specjalizuję się w przeprowadzaniu badań termowizyjnych, lokalizując m.in. straty ciepła w budynku. Wszystko po to, abyś mógł płacić niższe rachunki za ogrzewanie i poczuć komfort, jaki daje ciepły dom.

mgr inż. Agata Urbanelis
mgr inż. Agata UrbanelisSpecjalista ds. badań termowizyjnych
Starszy Doradca
Trener
mgr inż. Paulina Bijota
mgr inż. Paulina BijotaKoordynator Projektów
Specjalista ds. wdrażania rozwiązań proekologicznych
dla firm

Absolwentka Akademii Górniczo - Hutniczej na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Ciągłe doskonalenie jest warunkiem sukcesu, w tym doskonalenie z wykorzystaniem rozwiązań chroniących Nasze środowisko. Ekologia coraz mocniej widoczna w prowadzeniu biznesu stawia przed przedsiębiorcami coraz to nowsze wyzwania. Swoje pasje łączę z pracą, w której koordynuje projekty szkoleniowe, poszerzam wiedzę nt. zagrożeń środowiskowych wśród przedsiębiorców, a wraz z kadrą trenerów i techników wdrażam optymalne rozwiązania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii w firmach.

Studentka ostatniego roku Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zainteresowania związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii niezagrażających środowisku wykorzystuje na co dzień w pracy zawodowej. Chcąc sprostać stawianym mi wyzwaniom, nieustannie poszerzam swoje kwalifikacje. Nie ma dla mnie zadań niemożliwych i podobnie jak saper, staram się nigdy nie popełniać błędów 😉

Sandra Smajdor
Sandra SmajdorAsystent Zarządu
Specjalista ds. techniczno-administracyjnych
mgr inż. Krzysztof Kamiński
mgr inż. Krzysztof KamińskiSpecjalista ds. pomiarów geodezyjnych i skaningu 3D

Absolwent Geodezji i Kartografii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Wykonuje kompleksowy zakres usług geodezyjnych, a także skaning 3D. Specjalista w zakresie opracowywania numerycznego modelu terenu, prac fotogrametrycznych oraz pomiarów batymetrycznych. Prywatnie znawca motoryzacji i podróżnik.

Zdjęcia

Wideo

Dajemy się lubić !